loadingimg

Wczytuję dane...
Procedura składania reklamacji

1. COP SECURITY POLSKA So. z o.o.  zobowiązuje się do bezpłatnych napraw wad i uszkodzeń powstałych z winy producenta w ciągu 24 miesięcy od daty sprzedaży.

2. Czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni od daty dostarczenia sprzętu.

3. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn niezależnych od Sprzedającego wymaga dodatkowego czasu, termin ten ulegnie stosownemu przedłużeniu, przy czym serwis dołoży należytej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.

4. Kupujący powinien dostarczyć reklamowany sprzęt na adres:

COP SECURITY POLSKA SPÓŁKA z o.o.
ul. Mickiewicza 63 lok. 108
01-625 Warszawa

5. Do sprzętu wysyłanego do naprawy powinno być dołączone prawidłowo wypełnione zgłoszenie serwisowe wraz z kopią dowodu zakupu.

6. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt o oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem w transporcie.

7. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki do klienta.

8. Nieuznane do reklamacji urządzenia mogą być naprawione odpłatnie lub odesłane na koszt klient.

9. Pracownik serwisu na podany w formularzu e-mail lub telefon prześle informacje o statusie reklamowanego urządzenia.

Kontakt:
Tel.: 222 430 794; 602 518 127
e-mail: copsecurity@copsecurity.pl